Skip to main content

Text 73

Text 73

Texto

Verš

mūrcchāya haila sākṣātkāra,uṭhi’ kare huhuṅkāra,
kahe — ei āilā mahāśaya
kṛṣṇera mādhurī-guṇe,
nānā bhrama haya mane,
śloka paḍi’ karaye niścaya
mūrcchāya haila sākṣātkāra,uṭhi’ kare huhuṅkāra,
kahe — ei āilā mahāśaya
kṛṣṇera mādhurī-guṇe,
nānā bhrama haya mane,
śloka paḍi’ karaye niścaya

Palabra por palabra

Synonyma

mūrcchāya — en el desvanecimiento; haila — hubo; sākṣātkāra — encuentro directo; uṭhi’ — levantándose; kare — hace; hu-huṅ-kāra — sonido estruendoso; kahe — dice; ei — así; āilā — Él ha venido; mahā-āśaya — la gran personalidad; kṛṣṇera — del Señor Kṛṣṇa; mādhurī — dulzura; guṇe — con cualidades; nānā — diversos; bhrama — errores; haya — hay; mane — en la mente; śloka — el verso; paḍi’ — recitar; karaye — hace; niścaya — identificación.

mūrcchāya — v mdlobách; haila — bylo; sākṣātkāra — přímé setkání; uṭhi' — poté, co vstal; kare — vydává; hu-huṅ-kāra — hlasitý zvuk; kahe — říká; ei — tak; āilā — přišla; mahā-āśaya — vznešená osobnost; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; mādhurī — sladkost; guṇe — vlastnostmi; nānā — různé; bhrama — chyby; haya — jsou; mane — v mysli; śloka — verš; paḍi' — recitující; karaye — činí; niścaya — ujištění.

Traducción

Překlad

When Śrī Caitanya Mahāprabhu was thus unconscious, He happened to meet the Supreme Personality of Godhead. Consequently He got up and immediately made a tumultuous sound, very loudly declaring, “Now Kṛṣṇa, the great personality, is present.” In this way, because of Kṛṣṇa’s sweet qualities, Caitanya Mahāprabhu made different types of mistakes in His mind. Thus by reciting the following verse, He ascertained the presence of Lord Kṛṣṇa.

V takovém stavu bezvědomí Śrī Caitanya Mahāprabhu potkal Nejvyšší Osobnost Božství. Potom vstal a okamžitě mohutně zařval a hlasitě prohlásil: „Teď je tady Kṛṣṇa, velká osobnost.“ Caitanya Mahāprabhu se takto kvůli Kṛṣṇovým sladkým vlastnostem dopustil v mysli několika chyb. Recitováním následujícího verše se ujistil o Kṛṣṇově přítomnosti.