Skip to main content

Texto 85

Text 85

Texto

Verš

prabhu kahe, — ke tumi, kāhāṅ tomāra ghara?
kṛṣṇadāsa kahe, — mui gṛhastha pāmara
prabhu kahe, — ke tumi, kāhāṅ tomāra ghara?
kṛṣṇadāsa kahe, — mui gṛhastha pāmara

Palabra por palabra

Synonyma

prabhu kahe — el Señor preguntó; ke tumi — quién eres; kāhāṅ — dónde; tomāra — tuya; ghara — vivienda; kṛṣṇadāsa kahe — Kṛṣṇadāsa contestó; mui — yo; gṛhastha — persona casada; pāmara — muy caído.

prabhu kahe — Pán se zeptal; ke tumi — kdo jsi; kāhāṅ — kde; tomāra — tvoje; ghara — sídlo; kṛṣṇadāsa kahe — Kṛṣṇadāsa odpověděl; mui — já; gṛhastha — hospodář; pāmara — nanejvýš pokleslý.

Traducción

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu preguntó a Kṛṣṇadāsa: «¿Quién eres? ¿Dónde vives?»

Śrī Caitanya Mahāprabhu se Kṛṣṇadāse zeptal: „Kdo jsi? Kde bydlíš?“

Significado

Význam

Kṛṣṇadāsa contestó: «Soy un gṛhastha muy caído».

Kṛṣṇadāsa: „Jsem nanejvýš pokleslý hospodář.“