Skip to main content

Text 60

Text 60

Texto

Verš

yāhāṅ vipra nāhi tāhāṅ ‘śūdra-mahājana’
āsi’ sabe bhaṭṭācārye kare nimantraṇa
yāhāṅ vipra nāhi tāhāṅ ‘śūdra-mahājana’
āsi’ sabe bhaṭṭācārye kare nimantraṇa

Palabra por palabra

Synonyma

yāhāṅ — allí donde; viprabrāhmaṇa; nāhi — no hay; tāhāṅ — allí; śūdra-mahā-jana — devotos nacidos en familias que no eran de brāhmaṇas; āsi’ — viniendo; sabe — todos ellos; bhaṭṭācārye — a Balabhadra Bhaṭṭācārya; kare nimantraṇa — hacen una invitación.

yāhāṅ — kdekoliv; viprabrāhmaṇa; nāhi — není; tāhāṅ — tam; śūdra-mahā-jana — oddaní narození v jiných než brāhmaṇských rodinách; āsi' — poté, co přišli; sabe — všichni; bhaṭṭācārye — Balabhadru Bhaṭṭācāryu; kare nimantraṇa — zvou.

Traducción

Překlad

En algunos pueblos no había brāhmaṇas; sin embargo, devotos nacidos en familias que no eran de brāhmaṇas venían a pedir a Balabhadra Bhaṭṭācārya que aceptase su invitación.

Ve vesnicích, kde žádní brāhmaṇové nebyli, přišli oddaní z nebráhmanských rodin a zvali Balabhadru Bhaṭṭācāryu.

Significado

Význam

Actually a sannyāsī or a brāhmaṇa will not accept an invitation extended by a person born in a lower family. However, there are many devotees who are raised to the platform of brāhmaṇa by their initiation. These people are called śūdra-mahājana. This indicates that one who is born in a non-brāhmaṇa family has accepted the brāhmaṇa status by initiation. Such devotees extended invitations to Balabhadra Bhaṭṭācārya. A Māyāvādī sannyāsī will accept an invitation only from a brāhmaṇa family, but a Vaiṣṇava does not accept an invitation from a brāhmaṇa if he does not belong to the Vaiṣṇava sect. However, a Vaiṣṇava will accept an invitation from a brāhmaṇa or śūdra-mahājana if that person is an initiated Vaiṣṇava. Śrī Caitanya Mahāprabhu Himself accepted invitations from śūdra-mahājanas, and this confirms the fact that anyone initiated by a Vaiṣṇava mantra can be accepted as a brāhmaṇa. One can accept an invitation from such a person.

Sannyāsī nebo brāhmaṇa ve skutečnosti nepřijme pozvání od osoby narozené v nižší rodině. Je však mnoho oddaných, kteří jsou povýšeni na úroveň brāhmaṇy zasvěcením. Těm se říká śūdra-mahājana. To znamená, že ten, kdo se nenarodil v brāhmaṇské rodině, nabyl postavení brāhmaṇy zasvěcením. Takoví oddaní zvali Balabhadru Bhaṭṭācāryu. Māyāvādský sannyāsī přijme pozvání pouze do brāhmaṇské rodiny, ale vaiṣṇava nepřijme pozvání od brāhmaṇy, pokud by nenáležel k vaiṣṇavské škole. Vaiṣṇava však přijme pozvání od brāhmaṇy neboli śūdra-mahājana, který je zasvěceným vaiṣṇavou. Samotný Śrī Caitanya Mahāprabhu přijímal pozvání od śūdra-mahājanů, což potvrzuje skutečnost, že každý, kdo je zasvěcený do zpívání vaiṣṇavské mantry, může být považován za brāhmaṇu. Od takové osoby je možné přijmout pozvání.