Skip to main content

Text 58

Text 58

Texto

Verš

ye-grāme rahena prabhu, tathāya brāhmaṇa
pāṅca-sāta jana āsi’ kare nimantraṇa
ye-grāme rahena prabhu, tathāya brāhmaṇa
pāṅca-sāta jana āsi’ kare nimantraṇa

Palabra por palabra

Synonyma

ye-grāme — en todas las aldeas en que; rahena — Se queda; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tathāya — allí; brāhmaṇabrāhmaṇas; pāṅca-sāta jana — cinco o siete personas; āsi’ — viniendo; kare — hacen; nimantraṇa — invitación.

ye-grāme — v každé vesnici; rahena — kde pobývá; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tathāya — tam; brāhmaṇabrāhmaṇové; pāṅca-sāta jana — pět či sedm osob; āsi' — poté, co přišlo; kare — činí; nimantraṇa — pozvání.

Traducción

Překlad

Siempre que Śrī Caitanya Mahāprabhu visitaba un pueblo, algunos brāhmaṇas —cinco o siete— venían a pedir al Señor que aceptara sus invitaciones.

Kdykoliv Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil nějakou vesnici, přišlo pět nebo sedm brāhmaṇů a pozvali Ho k sobě.