Skip to main content

Text 135

Text 135

Texto

Verš

kṛṣṇa-nāma, kṛṣṇa-guṇa, kṛṣṇa-līlā-vṛnda
kṛṣṇera svarūpa-sama — saba cid-ānanda
kṛṣṇa-nāma, kṛṣṇa-guṇa, kṛṣṇa-līlā-vṛnda
kṛṣṇera svarūpa-sama — saba cid-ānanda

Palabra por palabra

Synonyma

kṛṣṇa-nāma — el santo nombre de Kṛṣṇa; kṛṣṇa-guṇa — las cualidades trascendentales de Kṛṣṇa; kṛṣṇa-līlā-vṛnda — los pasatiempos trascendentales de Kṛṣṇa; kṛṣṇera svarūpa — la personalidad de Kṛṣṇa; sama — iguales; saba — todos; cit-ānanda — espirituales y llenos de bienaventuranza.

kṛṣṇa-nāma — Kṛṣṇovo svaté jméno; kṛṣṇa-guṇa — Kṛṣṇovy transcendentální vlastnosti; kṛṣṇa-līlā-vṛnda — transcendentální zábavy Pána Kṛṣṇy; kṛṣṇera svarūpa — Kṛṣṇova osobnost; sama — stejné; saba — všechny; cit-ānanda — duchovní a plné blaženosti.

Traducción

Překlad

«El santo nombre de Kṛṣṇa, Sus cualidades transcendentales y Sus pasatiempos trascendentales son iguales al Señor Kṛṣṇa mismo. Son completamente espirituales y llenos de bienaventuranza.

„Kṛṣṇovo svaté jméno, transcendentální vlastnosti a transcendentální zábavy jsou na stejné úrovni jako Pán Kṛṣṇa samotný. Jsou duchovní a plné blaženosti.“