Skip to main content

Text 6

Text 6

Texto

Verš

tāṅhā vinā ei rājya more nāhi bhāya
gosāñi rākhite karaha nānā upāya
tāṅhā vinā ei rājya more nāhi bhāya
gosāñi rākhite karaha nānā upāya

Palabra por palabra

Synonyma

tāṅhā vinā — sin Él; ei rājya — este reino; more — para mí; nāhi bhāya — no es muy agradable; gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu; rākhite — para retener; karaha — haced; nānā upāya — diversas estratagemas.

tāṅhā vinā — bez Něho; ei rājya — toto království; more — mě; nāhi bhāya — netěší; gosāñi — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; rākhite — udržet; karaha — učiňte; nānā upāya — různé prostředky.

Traducción

Překlad

«Sin Śrī Caitanya Mahāprabhu, este reino no tiene para mí ningún atractivo. Por favor, pensad algún plan para que el Señor Se quede aquí.»

„Bez Śrī Caitanyi Mahāprabhua mě toto království netěší. Snažte se proto prosím vymyslet něco, co by zde Pána udrželo.“