Skip to main content

Text 5

Text 5

Texto

Verš

nīlādri chāḍi’ prabhura mana anyatra yāite
tomarā karaha yatna tāṅhāre rākhite
nīlādri chāḍi’ prabhura mana anyatra yāite
tomarā karaha yatna tāṅhāre rākhite

Palabra por palabra

Synonyma

nīlādri — Jagannātha Purī; chāḍi’ — abandonando; prabhura — de Śrī Caitanya Mahāprabhu; mana — la mente; anyatra — a otro lugar; yāite — ir; tomarā — vosotros dos; karaha — haced; yatna — esfuerzo; tāṅhāre — a Él; rākhite — para retener.

nīlādri — Džagannáth Purí; chāḍi' — vzdávající se; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mana — mysl; anyatra — jinam; yāite — jít; tomarā — vy oba; karaha — vynaložte; yatna — snahu; tāṅhāre — Jeho; rākhite — udržet.

Traducción

Překlad

Pratāparudra Mahārāja dijo: «Por favor, haced un esfuerzo para retener a Śrī Caitanya Mahāprabhu en Jagannātha Purī, pues ahora piensa en irse a otro sitio.

Pratāparudra Mahārāja řekl: „Snažte se prosím udržet Śrī Caitanyu Mahāprabhua zde v Džagannáth Purí, protože On teď přemýšlí o tom, že půjde jinam.“