Skip to main content

Text 237

Text 237

Texto

Verš

“sthira hañā ghare yāo, nā hao vātula
krame krame pāya loka bhava-sindhu-kūla
“sthira hañā ghare yāo, nā hao vātula
krame krame pāya loka bhava-sindhu-kūla

Palabra por palabra

Synonyma

sthira hañā — siendo paciente; ghare yāo — regresa a casa; — no; hao — seas; vātula — loco; krame krame — paso a paso; pāya — obtiene; loka — una persona; bhava-sindhu-kūla — la lejana orilla del océano de la existencia material.

sthira hañā — buď trpělivý a; ghare yāo — jdi zpátky domů; — ne; hao — staň se; vātula — blázen; krame krame — postupně; pāya — dostane se; loka — člověk; bhava-sindhu-kūla — na druhý břeh oceánu hmotné existence.

Traducción

Překlad

«Ten paciencia y vuelve a casa. No seas loco. Paso a paso, lograrás cruzar el océano de la existencia material.

„Buď trpělivý a vrať se domů. Nebuď blázen. Postupně překonáš oceán hmotné existence.“

Significado

Význam

Como se afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam (10.14.58):

samāśritā ye pada-pallava-plavaṁ
mahat-padaṁ puṇya-yaśo murāreḥ
bhavāmbudhir vatsa-padaṁ paraṁ padaṁ
padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām
samāśritā ye pada-pallava-plavaṁ
mahat-padaṁ puṇya-yaśo murāreḥ
bhavāmbudhir vatsa-padaṁ paraṁ padaṁ
padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām

El mundo material es como un gran océano que se extiende desde Brahmaloka hasta Pātālaloka; es un océano con muchos planetas, o islas. Sin saber acerca del servicio devocional, la entidad viviente vaga por ese océano como el hombre que nada tratando de alcanzar la orilla. Así es nuestra lucha por la existencia. Todos estamos tratando de salir del océano de la existencia material. No podemos alcanzar la costa inmediatamente, pero, si nos esforzamos, por la misericordia de Śrī Caitanya Mahāprabhu podremos cruzar el océano. Por mucho deseo que tengamos de cruzar el océano, no lo conseguiremos si actuamos como locos. Tenemos que nadar por el océano con mucha paciencia e inteligencia, conforme a las instrucciones de Śrī Caitanya Mahāprabhu o de Su representante. Entonces, un día llegaremos a la orilla e iremos de regreso al hogar, de vuelta a Dios.

Tento hmotný svět je jako velký oceán. Začíná Brahmalokou a sahá až k Pātālaloce. Nachází se v něm mnoho planet neboli ostrovů. Živá bytost neví o oddané službě a putuje tímto oceánem jako plavec snažící se dosáhnout pobřeží. Náš zápas o přežití je podobný. Každý se snaží dostat z oceánu hmotné existence. Břehu nelze dosáhnout hned, ale když se člověk snaží, může milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua oceán překonat. Někdo může být velmi dychtivý tento oceán překonat, ale pokud se chová jako blázen, neuspěje. Musí přes ten oceán plavat velice trpělivě a inteligentně podle pokynů Śrī Caitanyi Mahāprabhua nebo Jeho zástupce. Jednoho dne pak dosáhne břehu a vrátí se domů, zpátky k Bohu.