Skip to main content

Text 157

Text 157

Texto

Verš

dina dui-cāri teṅho karila sevana
āge calibāre sei kahe vivaraṇa
dina dui-cāri teṅho karila sevana
āge calibāre sei kahe vivaraṇa

Palabra por palabra

Synonyma

dina dui-cāri — dos o cuatro días; teṅho — él; karila sevana — sirvió al Señor; āge — en adelante; calibāre — para ir; sei — ese funcionario; kahe — habló; vivaraṇa — información detallada.

dina dui-cāri — dva nebo čtyři dny; teṅho — on; karila sevana — sloužil Pánu; āge — dále; calibāre — pro cestu; sei — tento úředník; kahe — sdělil; vivaraṇa — podrobné informace.

Traducción

Překlad

Durante dos o cuatro días, el funcionario del gobierno sirvió al Señor. También informó al Señor con todo detalle de la situación a partir de allí.

Dva až čtyři dny tento vládní úředník sloužil Pánu. Dopodrobna také Pánu vylíčil, co Ho čeká dál.