Skip to main content

Text 189

Text 189

Texto

Verš

puraḥ kṛṣṇālokāt sthagita-kuṭilāsyā gatir abhūt
tiraścīnaṁ kṛṣṇāmbara-dara-vṛtaṁ śrī-mukham api
calat-tāraṁ sphāraṁ nayana-yugam ābhugnam iti sā
vilāsākhya-svālaṅkaraṇa-valitāsīt priya-mude
puraḥ kṛṣṇālokāt sthagita-kuṭilāsyā gatir abhūt
tiraścīnaṁ kṛṣṇāmbara-dara-vṛtaṁ śrī-mukham api
calat-tāraṁ sphāraṁ nayana-yugam ābhugnam iti sā
vilāsākhya-svālaṅkaraṇa-valitāsīt priya-mude

Palabra por palabra

Synonyma

puraḥ — frente a Ella; kṛṣṇa-ālokāt — por ver al Señor Kṛṣṇa; sthagita-kuṭilā — Se detuvo y adoptó una actitud de picardía; asyāḥ — de Śrīmatī Rādhārāṇī; gatiḥ — el paso; abhūt — fue; tiraścīnam — siendo astuta; kṛṣṇa-ambara — con una prenda azul; dara-vṛtam — cubierta; śrī-mukham api — Su cara también; calat-tāram — como estrellas que se mueven; sphāram — amplios; nayana-yugam — el par de ojos; ābhugnam — muy curvados; iti — así; — Ella (Rādhārāṇī); vilāsa-ākhya — llamado vilāsa; sva-alaṅkaraṇa — con adornos personales; valita — adornada; āsīt — estaba; priya-mude — sólo para aumentar el placer de Śrī Kṛṣṇa.

puraḥ — před sebou; kṛṣṇa-ālokāt — když viděla Pána Kṛṣṇu; sthagita-kuṭilā — zastavila se a zaujala postoj prohnanosti; asyāḥ — Śrīmatī Rādhārāṇī; gatiḥ — postup; abhūt — stal se; tiraścīnam — nečestný; kṛṣṇa-ambara — modrou látkou; dara-vṛtam — zakrytá; śrī-mukham api — Její tvář také; calat-tāram — jako pohybující se hvězdy; sphāram — širokých; nayana-yugam — pár očí; ābhugnam — prohnuté; iti — tak; — Ona (Rādhārāṇī); vilāsa-ākhya — jménem vilāsa; sva-alaṅkaraṇa — svými ozdobami; valita — ozdobená; āsīt — byla; priya-mude — jen proto, aby zvětšila potěšení Śrī Kṛṣṇy.

Traducción

Překlad

«“Cuando Śrīmatī Rādhārāṇī vio al Señor Kṛṣṇa directamente ante Ella, detuvo Su paso y adoptó una actitud de enfrentamiento. Aunque escondía Su rostro tras el ligero velo azul de Su vestido, Sus ojos, grandes, curvados y resplandecientes, se turbaron. Así Se adornó con las galas de vilāsa, y Su belleza aumentó para dar placer a Śrī Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios.”

„  ,Jakmile před sebou Śrīmatī Rādhārāṇī uviděla Śrī Kṛṣṇu, zastavila se a zaujala vzpurný postoj. I když byla Její tvář lehce zakrytá modrou látkou, Její oči podobné hvězdám, široké a prohnuté, zneklidněly. Tak byla okrášlena ozdobami druhu vilāsa a Její krása se zvětšila, aby přinesla radost Śrī Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství.̀  “