Skip to main content

Text 210

Text 210

Texto

Verš

darśana-lobhete kari’ maryādā laṅghana
bhoga-maṇḍape yāñā kare śrī-mukha darśana
darśana-lobhete kari’ maryādā laṅghana
bhoga-maṇḍape yāñā kare śrī-mukha darśana

Palabra por palabra

Synonyma

darśana-lobhete — estando muy deseosos de ver; kari’ — hacer; maryādā laṅghana — transgresiones de los principios regulativos; bhoga-maṇḍape — en la habitación donde se ofrece comida; yāñā — yendo; kare — hacen; śrī-mukha darśana — ver la cara de loto.

darśana-lobhete — s velkou touhou vidět; kari' — dopouštějící se; maryādā laṅghana — porušení usměrňujících zásad; bhoga-maṇḍape — do místnosti pro obětování jídla; yāñā — jdoucí; kare — činí; śrī-mukha darśana — pohled na lotosovou tvář.

Traducción

Překlad

Sentían tanta ansiedad por ver al Señor, que todos ellos pasaron por alto los principios regulativos y, para poder ver la cara del Señor, fueron hasta el lugar donde se ofrecía la comida.

Kvůli velké touze vidět Pána všichni porušili usměrňující zásady a jen proto, aby spatřili Pánovu tvář, vstoupili do míst, kde se Pánovi obětuje jídlo.

Significado

Význam

En la adoración de la Deidad hay muchos principios regulativos. Por ejemplo, no se permite la entrada en la habitación en que se ofrece la comida al Señor Jagannātha. Pero, en este caso, la gente tenía tal deseo de ver al Señor, después de quince días de no verle, que pasaron por alto todos los principios regulativos y entraron en la habitación.

Uctívání Božstev se řídí mnoha usměrňujícími zásadami. Je například zakázáno vstupovat do místnosti, kde se Pánu Jagannāthovi obětuje jídlo. V tomto případě však všichni lidé pravidlo porušili a ve velké dychtivosti do místnosti vstoupili, protože Pána patnáct dní neviděli.