Skip to main content

Text 28

Text 28

Texto

Verš

ye me bhakta-janāḥ pārtha
na me bhaktāś ca te janāḥ
mad-bhaktānāṁ ca ye bhaktās
te me bhakta-tamā matāḥ
ye me bhakta-janāḥ pārtha
na me bhaktāś ca te janāḥ
mad-bhaktānāṁ ca ye bhaktās
te me bhakta-tamā matāḥ

Synonyms

Synonyma

ye — aquellos que; me — Míos; bhakta-janāḥ — devotos; pārtha — ¡oh, Pārtha!; na — no; me — Míos; bhaktāḥ — devotos; ca — y; te — aquellas; janāḥ — personas; mat-bhaktānām — de Mis devotos; ca — ciertamente; ye — aquellos que; bhaktāḥ — devotos; te — esas personas; me — Míos; bhakta-tamāḥ — devotos más avanzados; matāḥ — ésa es Mi opinión.

ye — ti, kdo; me — Moji; bhakta-janāḥ — oddaní; pārtha — ó Pārtho; na — ne; me — Moji; bhaktāḥ — oddaní; ca — a; te — ty; janāḥ — osoby; mat-bhaktānām — Mých oddaných; ca — bezpochyby; ye — ti, kdo; bhaktāḥ — oddaní; te — takové osoby; me — Moji; bhakta-tamāḥ — velice pokročilí oddaní; matāḥ — to je Můj názor.

Translation

Překlad

«[El Señor Kṛṣṇa dijo a Arjuna:] “Aquellos que son directamente Mis devotos, en realidad no son Mis devotos, pero los que son devotos de Mi sirviente, son verdaderamente Mis devotos”.

„(Pán Kṛṣṇa řekl Arjunovi:) ,Ti, kdo jsou Moji přímí oddaní, ve skutečnosti nejsou Mými oddanými. Moji opravdoví oddaní jsou ti, kdo jsou oddanými Mých služebníků.̀“

Purport

Význam

SIGNIFICADO: Este verso que cita Śrī Caitanya Mahāprabhu es del Ādī Purāṇa. También se incluye en el Laghu-bhāgavatāmṛta (2.6).

Śrī Caitanya Mahāprabhu cituje tento verš z Ādi Purāṇy. Je obsažen také v Laghu-bhāgavatāmṛtě (2.6).