Skip to main content

Text 148

Text 148

Texto

Verš

dāmodara kahe, — śaṅkara choṭa āmā haite
ebe āmāra baḍa bhāi tomāra kṛpāte
dāmodara kahe, — śaṅkara choṭa āmā haite
ebe āmāra baḍa bhāi tomāra kṛpāte

Palabra por palabra

Synonyma

dāmodara kahe — Dāmodara Paṇḍita contestó; śaṅkara — Śaṅkara; choṭa — más joven; āmā haite — que yo; ebe — ahora; āmāra — mío; baḍa bhāi — hermano mayor; tomāra — de Ti; kṛpāte — por la misericordia.

dāmodara kahe — Dāmodara Paṇḍita odpověděl; śaṅkara — Śaṅkara; choṭa — mladší; āmā haite — než já; ebe — nyní; āmāra — můj; baḍa bhāi — starší bratr; tomāra — Tvou; kṛpāte — milostí.

Traducción

Překlad

Dāmodara Paṇḍita contestó: «Śaṅkara es mi hermano menor, pero desde hoy, debido a Tu misericordia especial hacia él, se ha vuelto mi hermano mayor».

Dāmodara Paṇḍita odpověděl: „Śaṅkara je můj mladší bratr, ale ode dneška se stává mým starším bratrem díky zvláštní milosti, kterou jsi mu projevil.“