Skip to main content

Text 11

Text 11

Texto

Verš

tīrtha pavitra karite kare tīrtha-bhramaṇa
sei chale nistāraye sāṁsārika jana
tīrtha pavitra karite kare tīrtha-bhramaṇa
sei chale nistāraye sāṁsārika jana

Palabra por palabra

Synonyma

tīrtha — lugares sagrados; pavitra karite — para purificar; kare — hace; tīrtha-bhramaṇa — recorrer lugares de peregrinaje; sei chale — con ese pretexto; nistāraye — libera; sāṁsārika — condicionadas; jana — almas.

tīrtha — svatá poutní místa; pavitra karite — očistit; kare — činí; tīrtha-bhramaṇa — cestu na poutní místa; sei chale — pod touto záminkou; nistāraye — osvobozuje; sāṁsārika — podmíněné; jana — duše.

Traducción

Překlad

«Los grandes santos van a los lugares de peregrinaje para purificarlos. Por esa razón, Caitanya Mahāprabhu está visitando muchos tīrthas y liberando a muchísimas almas condicionadas.

„Velcí světci chodí na svatá poutní místa, aby je očistili. To je důvod, proč Caitanya Mahāprabhu navštěvuje mnohé tīrthy a osvobozuje velké množství podmíněných duší.“