Skip to main content

Text 73

Text 73

Texto

Verš

prabhu kahe, — tāre āmi santuṣṭa hañā
āliṅgana kailu sarva-śakti sañcāriyā
prabhu kahe, — tāre āmi santuṣṭa hañā
āliṅgana kailu sarva-śakti sañcāriyā

Palabra por palabra

Synonyma

prabhu kahe — el Señor dijo; tāre — a él; āmi — Yo; santuṣṭa hañā — estando muy satisfecho; āliṅgana kailu — abracé; sarva-śakti — todas las potencias; sañcāriyā — otorgando.

prabhu kahe — Pán řekl; tāre — jeho; āmi — Já; santuṣṭa hañā — jsoucí velmi spokojený; āliṅgana kailu — obejmul; sarva-śakti — všechny energie; sañcāriyā — udílející.

Traducción

Překlad

El Señor dijo: «Me sentí tan complacido con Rūpa Gosvāmī que le abracé y le otorgué todas las potencias necesarias para predicar el culto del bhakti.»

Pán řekl: „Byl jsem s Rūpou Gosvāmīm tak spokojený, že jsem ho obejmul a obdařil ho všemi schopnostmi potřebnými k šíření bhakti.“