Skip to main content

Text 271

Text 271

Texto

Verš

auddhatya karite haila sabākāra mana
svatantra ha-iyā sabe nāśā’be bhuvana
auddhatya karite haila sabākāra mana
svatantra ha-iyā sabe nāśā’be bhuvana

Palabra por palabra

Synonyma

auddhatya — desvergüenza; karite — hacer; haila — era; sabākāra — de todos vosotros; mana — la mente; svatantra — independiente; ha-iyā — volverse; sabe — todos vosotros; nāśā ’be — destruirá; bhuvana — el mundo entero.

auddhatya — nestoudnost; karite — činit; haila — byla; sabākāra — vás všech; mana — mysl; svatantra — nezávislí; ha-iyā — stávající se; sabe — vy všichni; nāśā'be — zničíte; bhuvana — celý svět.

Traducción

Překlad

De ese modo, Śrī Caitanya Mahāprabhu riñó a todos los devotos, diciéndoles que no fuesen desvergonzados y que no arruinasen el mundo entero volviéndose independientes.

Śrī Caitanya Mahāprabhu tak všechny oddané vyplísnil a řekl jim, aby nebyli nestoudní a aby nezničili celý svět tím, že budou nezávislí.

Significado

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu advirtió a todos Sus seguidores que no se volviesen independientes o desvergonzados. Por desdicha, tras la partida del Señor Caitanya Mahāprabhu, muchas apa-sampradāyas (seudo-seguidores) inventaron métodos no aprobados por los ācāryas. Bhaktivinoda Ṭhākura las enumera con los siguientes nombres: āula, bāula, kartābhajā, neḍā, daraveśa, sāni, sahajiyā, sakhībhekī, smārta, jāta-gosāñi, ativāḍī, cūḍādhārī y gaurāṅga-nāgarī.

Śrī Caitanya Mahāprabhu varoval všechny své následovníky, aby se nestali nezávislými nebo nestoudnými. Po odchodu Pána Caitanyi Mahāprabhua však bohužel mnoho apa-sampradāyí (takzvaných následovníků) zavedlo mnoho způsobů jednání, které ācāryové neschvalují. Bhaktivinoda Ṭhākura je popsal názvy āula, bāula, kartābhajā, neḍā, daraveśa, sāni, sahajiyā, sakhībhekī, smārta, jāta-gosāñi, ativāḍī, cūḍādhārī a také gaurāṅga-nāgarī.

La āula-sampradāya, la bāula-sampradāya y las demás, se inventaron su propia manera de interpretar la filosofía del Señor Caitanya, sin seguir los pasos de los ācāryas. Śrī Caitanya Mahāprabhu personalmente indica en este verso que con todas esas tentativas lo único que conseguirán es echar a perder el espíritu de Su movimiento.

Āula-sampradāya, bāula-sampradāya a další zavádějí svoje vlastní způsoby chápání filosofie Pána Caitanyi Mahāprabhua, aniž by následovaly příklady ācāryů. Sám Śrī Caitanya Mahāprabhu zde naznačuje, že všechny takové snahy pouze zničí podstatu Jeho učení.