Skip to main content

Text 238

Text 238

Texto

Verš

balabhadra bhaṭṭācārya rahe mātra saṅge
jhārikhaṇḍa-pathe kāśī āilā mahā-raṅge
balabhadra bhaṭṭācārya rahe mātra saṅge
jhārikhaṇḍa-pathe kāśī āilā mahā-raṅge

Palabra por palabra

Synonyma

balabhadra bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; rahe — permanece; mātra — solamente; saṅge — con Él; jhāri-khaṇḍa-pathe — siguiendo el camino que atravesaba Jhārikhaṇḍa (Madhya Pradesh); kāśī — a Benarés (Vārāṇasī); āilā — llegó; mahā-raṅge — con gran placer.

balabhadra bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; rahe — zůstává; mātra — pouze; saṅge — s Ním; jhārikhaṇḍa-pathe — na cestě skrze Džhárkhand; kāśī — do Váránasí; āilā — přišel; mahā-raṅge — s velkým potěšením.

Traducción

Překlad

Cuando Śrī Caitanya Mahāprabhu Se marchó de Jagannātha Purī a Vṛndāvana, sólo Balabhadra Bhaṭṭācārya Le acompañaba. De ese modo, siguiendo el camino que atravesaba Jhārikhaṇḍa, llegó a Benarés [Vārāṇasī] con gran placer.

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu odešel z Džagannáth Purí do Vrindávanu, byl s Ním pouze Balabhadra Bhaṭṭācārya. Tak putoval skrze Džhárkhand, až s velkým potěšením dorazil do Váránasí.