Skip to main content

Text 24

Text 24

Texto

Verš

sei rāja-putrera svabhāva, — grīvā phirāya
ūrdhva-mukhe bāra-bāra iti-uti cāya
sei rāja-putrera svabhāva, — grīvā phirāya
ūrdhva-mukhe bāra-bāra iti-uti cāya

Palabra por palabra

Synonyma

sei rāja-putrera — de ese príncipe; svabhāva — una característica; grīvā phirāya — tuerce el cuello; ūrdhva-mukhe — con la cara hacia el cielo; bāra-bāra — una y otra vez; iti-uti — en todas direcciones; cāya — mira.

sei rāja-putrera — tohoto prince; svabhāva — vlastnost; grīvā phirāya — otáčí krk; ūrdhva-mukhe — s tváří obrácenou nahoru; bāra-bāra — znovu a znovu; iti-uti — sem a tam; cāya — dívá se.

Traducción

Překlad

«Ese príncipe tenía el rasgo particular de que solía torcer la cabeza al cielo y mirar una y otra vez en todas direcciones.

„Charakteristickou vlastností tohoto prince bylo, že otáčel krk tak, že hleděl nahoru do nebe a jeho oči neustále těkaly sem a tam.“