Skip to main content

Text 92

Text 92

Texto

Verš

bhakta-gaṇe sukha dite prabhura ‘avatāra’
yāhāṅ yaiche yogya, tāhāṅ karena vyavahāra
bhakta-gaṇe sukha dite prabhura ‘avatāra’
yāhāṅ yaiche yogya, tāhāṅ karena vyavahāra

Palabra por palabra

Synonyma

bhakta-gaṇe — a Sus devotos; sukha dite — para dar felicidad; prabhura — de Śrī Caitanya Mahāprabhu; avatāra — la encarnación; yāhāṅ yaiche yogya — lo que era más adecuado según el momento y las circunstancias; tāhāṅ karena vyavahāra — Él Se comportaba de ese modo.

bhakta-gaṇe — svým oddaným; sukha dite — dát potěšení; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; avatāra — inkarnace; yāhāṅ yaiche yogya — cokoliv bylo vhodné podle času a okolností; tāhāṅ karena vyavahāra — choval se podle toho.

Traducción

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu en realidad descendió para dar felicidad a los devotos. Por ello, Se comportaba del modo más adecuado al momento y las circunstancias.

Śrī Caitanya Mahāprabhu ve skutečnosti sestoupil proto, aby potěšil oddané. Jeho chování tedy vždy odpovídalo času a okolnostem.