Skip to main content

Text 9

Text 9

Texto

Verš

mahāprabhu kailā tāṅre daṇḍavat nati
āliṅgana kari’ teṅho kaila kṛṣṇa-smṛti
mahāprabhu kailā tāṅre daṇḍavat nati
āliṅgana kari’ teṅho kaila kṛṣṇa-smṛti

Palabra por palabra

Synonyma

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā — hizo; tāṅre — a él; daṇḍavat nati — ofrecer reverencias; āliṅgana kari’ — al abrazar; teṅho — Rāmacandra Purī; kaila — hizo; kṛṣṇa-smṛti — recuerdo de Kṛṣṇa.

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā — učinil; tāṅre — jemu; daṇḍavat nati — poklony; āliṅgana kari' — objímající; teṅho — Rāmacandra Purī; kaila — učinil; kṛṣṇa-smṛti — vzpomínku na Kṛṣṇu.

Traducción

Překlad

También Śrī Caitanya Mahāprabhu ofreció reverencias a Rāmacandra Purī; éste, a su vez, Le abrazó, y de ese modo recordó a Kṛṣṇa.

Śrī Caitanya Mahāprabhu se Rāmacandrovi Purīmu také poklonil. Rāmacandra Purī Ho pak obejmul a vzpomněl si tak na Kṛṣṇu.

Significado

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu ofreció reverencias a Rāmacandra Purī apreciando el hecho de que era discípulo de Śrīla Mādhavendra Purī, el maestro espiritual de Su propio maestro espiritual, Īśvara Purī. Cuando dos sannyāsīs vaiṣṇavas se encuentran, los dos recuerdan a Kṛṣṇa. Hasta los sannyāsīs māyāvādīs suelen recordar a Nārāyaṇa, que también es Kṛṣṇa, diciendo oṁ namo bhagavate nārāyaṇāya namo nārāyaṇāya. Así pues, el deber del sannyāsī es recordar a Kṛṣṇa. Según el smṛti-śāstra, el sannyāsī no ofrece reverencias ni bendiciones a nadie. Sannyāsī nirāśīr nirnamaskriyaḥ: el sannyāsī no debe ofrecer bendiciones ni reverencias a nadie.

Śrī Caitanya Mahāprabhu se Rāmacandrovi Purīmu poklonil proto, že byl žákem Mādhavendry Purīho, duchovního mistra jeho duchovního mistra, Īśvary Purīho. Když se potkají dva vaiṣṇavští sannyāsī, oba myslí na Kṛṣṇu. Na Nārāyaṇa, jenž je také Kṛṣṇa, obvykle vzpomínají dokonce i māyāvādští sannyāsī, protože říkají oṁ namo bhagavate nārāyaṇāya nebo namo nārāyaṇāya. Vzpomínat na Kṛṣṇu je tedy povinností sannyāsīho. Podle smṛti-śāstry se sannyāsī nikomu neklaní ani nikomu nežehná. Uvádí se: sannyāsī nirāśīr nirnamaskriyaḥ sannyāsī by nikomu neměl žehnat ani se klanět.