Skip to main content

Text 11

Text 11

Texto

Verš

jagannāthera prasāda ānilā bhikṣāra lāgiyā
yatheṣṭa bhikṣā karilā teṅho nindāra lāgiyā
jagannāthera prasāda ānilā bhikṣāra lāgiyā
yatheṣṭa bhikṣā karilā teṅho nindāra lāgiyā

Palabra por palabra

Synonyma

jagannāthera prasāda — remanentes de la comida del Señor Jagannātha; ānilā — trajeron; bhikṣāra lāgiyā — para alimentar; yatheṣṭa bhikṣā karilā — comió suntuosamente; teṅho — él; nindāra lāgiyā — buscar algún defecto.

jagannāthera prasāda — zbytky jídla Pána Jagannātha; ānilā — přinesl; bhikṣāra lāgiyā — aby pohostil; yatheṣṭa bhikṣā karilā — hodně se najedl; teṅho — on; nindāra lāgiyā — aby našel nějakou chybu.

Traducción

Překlad

Trajeron para servir una gran cantidad de remanentes de comida del Señor Jagannātha. Después de comer suntuosamente, Rāmacandra Purī comenzó a buscar defectos a Jagadānanda Paṇḍita.

Bylo přineseno obrovské množství zbytků jídla od Pána Jagannātha. Rāmacandra Purī se dosyta najedl a potom chtěl na Jagadānandovi Paṇḍitovi najít nějakou chybu.