Skip to main content

Text 20

Text 20

Texto

Verš

nityānanda-avadhūta — ‘sākṣāt īśvara’
bhāvonmāde matta kṛṣṇa-premera sāgara
nityānanda-avadhūta — ‘sākṣāt īśvara’
bhāvonmāde matta kṛṣṇa-premera sāgara

Palabra por palabra

Synonyma

nityānanda — el Señor Nityānanda; avadhūtaparamahaṁsa; sākṣāt īśvara — directamente la Suprema Personalidad de Dios; bhāva-unmāde — por la locura del amor extático; matta — sobrecogido, ebrio; kṛṣṇa-premera — de amor por Kṛṣṇa; sāgara — el océano.

nityānanda — Pán Nityānanda; avadhūtaparamahaṁsa; sākṣāt īśvara — přímo Nejvyšší Osobnost Božství; bhāva-unmāde — šílenstvím extatické lásky; matta — přemožený, omámený; kṛṣṇa-premera — lásky ke Kṛṣṇovi; sāgara — oceán.

Traducción

Překlad

«También el Señor Nityānanda Prabhu, el avadhūta, es directamente la Suprema Personalidad de Dios. Él está siempre ebrio de la locura del amor extático. En verdad, es un océano de amor por Kṛṣṇa.

„Pán Nityānanda Prabhu, avadhūta, je také přímo Nejvyšší Osobnost Božství. Neustále je omámený šílenstvím extatické lásky. Ve skutečnosti je oceánem lásky ke Kṛṣṇovi.“