Skip to main content

Text 136

Text 136

Texto

Verš

śrīdharānugata kara bhāgavata-vyākhyāna
abhimāna chāḍi’ bhaja kṛṣṇa bhagavān
śrīdharānugata kara bhāgavata-vyākhyāna
abhimāna chāḍi’ bhaja kṛṣṇa bhagavān

Palabra por palabra

Synonyma

śrīdhara-anugata — siguiendo los pasos de Śrīdhara Svāmī; kara — presenta; bhāgavata-vyākhyāna — una explicación del Śrīmad-Bhāgavatam; abhimāna chāḍi’ — abandonando el orgullo falso o los conceptos falsos; bhaja — adora; kṛṣṇa bhagavān — a la Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa.

śrīdhara-anugata — po vzoru Śrīdhara Svāmīho; kara — předlož; bhāgavata-vyākhyāna — vysvětlení Śrīmad-Bhāgavatamu; abhimāna chāḍi' — vzdej se falešné pýchy či mylných představ; bhaja — uctívej; kṛṣṇa bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu.

Traducción

Překlad

«Presenta tu explicación del Śrīmad-Bhāgavatam siguiendo los pasos de Śrīdhara Svāmī. Abandonando tu orgullo falso, adora a la Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa.

„Předlož své vysvětlení Śrīmad-Bhāgavatamu a kráčej přitom ve šlépějích Śrīdhara Svāmīho. Vzdej se své falešné pýchy a uctívej Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu.“