Skip to main content

Text 176

Text 176

Texto

Verš

ethā tāṅra sevaka rakṣaka tāṅre nā dekhiyā
tāṅra guru-pāśe vārtā puchilena giyā
ethā tāṅra sevaka rakṣaka tāṅre nā dekhiyā
tāṅra guru-pāśe vārtā puchilena giyā

Palabra por palabra

Synonyma

ethā — aquí, en su casa; tāṅra — suyos; sevaka — el sirviente; rakṣaka — el vigilante; tāṅre — a él; dekhiyā — al no ver; tāṅra guru-pāśe — de su maestro espiritual; vārtā — noticias; puchilena — preguntaron; giyā — tras ir.

ethā — tady, v jeho domě; tāṅra — jeho; sevaka — služebník; rakṣaka — hlídač; tāṅre — jeho; dekhiyā — když neviděli; tāṅra guru-pāśe — jeho duchovního mistra; vārtā — co je nového; puchilena — zeptali se; giyā — poté, co šli.

Traducción

Překlad

Al ver que no estaba en casa, el sirviente y el vigilante de Raghunātha dāsa fueron inmediatamente a preguntar por él a su maestro espiritual, Yadunandana Ācārya.

Protože služebník s hlídačem Raghunātha dāse nikde v domě nenašli, šli se na něho okamžitě zeptat jeho duchovního mistra, Yadunandany Ācāryi.