Skip to main content

Text 137

Text 137

Texto

Verš

yo dustyajān dāra-sutān
suhṛd-rājyaṁ hṛdi-spṛśaḥ
jahau yuvaiva mala-vad
uttama-śloka-lālasaḥ
yo dustyajān dāra-sutān
suhṛd-rājyaṁ hṛdi-spṛśaḥ
jahau yuvaiva mala-vad
uttama-śloka-lālasaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

yaḥ — el cual (Bharata Mahārāja); dustyajān — difíciles de abandonar; dāra-sutān — esposa e hijos; suhṛt — amigos; rājyam — reino; hṛdi-spṛśaḥ — queridos en lo más profundo del corazón; jahau — abandonó; yuvā — juventud; eva — en ese momento; mala-vat — como excremento; uttama-śloka-lālasaḥ — sintiéndose cautivado por las cualidades trascendentales, los pasatiempos y la compañía de la Suprema Personalidad de Dios.

yaḥ — kdo (Bharata Mahārāja); dustyajān — těžké se vzdát; dāra-sutān — ženy a dětí; suhṛt — přátel; rājyam — království; hṛdi-spṛśaḥ — drazí v hloubi srdce; jahau — vzdal se; yuvā — mládí; eva — tehdy; mala-vat — jako výkalů; uttama-śloka-lālasaḥ — uchvácený transcendentálními vlastnostmi, zábavami a společností Nejvyšší Osobnosti Božství.

Traducción

Překlad

«“El Señor Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios, recibe las oraciones poéticas y sublimes de quienes tratan de alcanzar Su favor. Por ello es conocido con el nombre de Uttamaśloka. Pese a estar en la flor de la juventud, el rey Bharata, muy deseoso de alcanzar la compañía del Señor Kṛṣṇa, abandonó a su muy atractiva esposa, a sus afectuosos hijos, a sus muy queridos amigos y a su opulento reino, del mismo modo que se abandona el excremento después de defecar.”»

„  ,Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je opěvován vznešenými poetickými modlitbami těch, kdo se snaží získat Jeho přízeň. Proto je známý jako Uttamaśloka. Král Bharata tolik dychtil po společnosti Pána Kṛṣṇy, že se již v rozkvětu mládí vzdal své přitažlivé manželky, milujících dětí, drahých přátel a bohatého království stejně, jako se člověk vzdá výkalů poté, co se vyprázdní.̀  “

Significado

Význam

Este verso pertenece al Śrīmad-Bhāgavatam (5.14.43).

Tento verš pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (5.14.43).