Skip to main content

Text 124

Text 124

Texto

Verš

bhakta-citte bhakta-gṛhe sadā avasthāna
kabhu gupta, kabhu vyakta, svatantra bhagavān
bhakta-citte bhakta-gṛhe sadā avasthāna
kabhu gupta, kabhu vyakta, svatantra bhagavān

Palabra por palabra

Synonyma

bhakta-citte — en el corazón del devoto; bhakta-gṛhe — en la casa del devoto; sadā avasthāna — siempre reside; kabhu gupta — a veces oculto; kabhu vyakta — a veces manifiesto; svatantra — completamente independiente; bhagavān — la Suprema Personalidad de Dios.

bhakta-citte — v srdci oddaného; bhakta-gṛhe — v domě oddaného; sadā avasthāna — neustále pobývá; kabhu gupta — někdy skrytý; kabhu vyakta — někdy projevený; svatantra — zcela nezávislý; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Traducción

Překlad

La Suprema Personalidad de Dios reside ya sea siempre en el corazón o en la casa del devoto. Es una realidad a veces oculta y a veces manifiesta, pues la Suprema Personalidad de Dios es completamente independiente.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, neustále pobývá v srdci nebo v domě oddaného. A protože je zcela nezávislý, je tato skutečnost někdy skrytá a někdy projevená.