Skip to main content

Text 152

Text 152

Texto

Verš

jagannāthera darśane khaṇḍāya saṁsāra
saba-deśera saba-loka nāre āsibāra
jagannāthera darśane khaṇḍāya saṁsāra
saba-deśera saba-loka nāre āsibāra

Palabra por palabra

Synonyma

jagannāthera — del Señor Jagannātha; darśane — por visitar; khaṇḍāya saṁsāra — la persona se libera de la existencia material; saba-deśera — de todos los países; saba-loka — todos los hombres; nāre āsibāra — no pueden venir.

jagannāthera — Pána Jagannātha; darśane — zhlédnutím; khaṇḍāya saṁsāra — člověk je vysvobozen z hmotné existence; saba-deśera — všech zemí; saba-loka — všichni lidé; nāre āsibāra — nemohou přijít.

Traducción

Překlad

«Quien visita al Señor Jagannātha se libera de la existencia material, pero no todos los hombres de todos los países pueden venir a Jagannātha Purī, ni a todos se les admite.

„Zhlédnutím Pána Jagannātha je člověk vysvobozen z hmotné existence, ale ne všichni lidé ze všech zemí sem do Džagannáth Purí mohou přijít nebo být vpuštěni.“