Skip to main content

Text 150

Text 150

Texto

Verš

saṁsāra-tāraṇa-hetu yei icchā-śakti
tāhāra milana kari’ ekatā yaiche prāpti
saṁsāra-tāraṇa-hetu yei icchā-śakti
tāhāra milana kari’ ekatā yaiche prāpti

Palabra por palabra

Synonyma

saṁsāra-tāraṇa-hetu — para liberar al mundo entero; yei — esa; icchā-śakti — la potencia del deseo; tāhāra — de ese deseo; milana kari’ — por el encuentro; ekatā — unidad; yaiche — de modo que; prāpti — el logro.

saṁsāra-tāraṇa-hetu — pro vysvobození celého světa; yei — tato; icchā-śakti — energie přání; tāhāra — tohoto přání; milana kari' — setkáním; ekatā — jednoty; yaiche — aby; prāpti — dosažení.

Traducción

Překlad

«En ambos se une el deseo supremo de liberar al mundo entero, y también por esa razón son uno solo.

„Setkává se v Nich ta nejvyšší touha vysvobodit celý svět, a také z toho důvodu jsou totožní.“