Skip to main content

Text 50

Text 50

Texto

Verš

eta bali’ mahāprabhu uṭhiyā calilā
govinda-dvārāya duṅhe prasāda pāṭhāilā
eta bali’ mahāprabhu uṭhiyā calilā
govinda-dvārāya duṅhe prasāda pāṭhāilā

Synonyms

Synonyma

eta bali’ — tras decir esto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; uṭhiyā calilā — Se levantó y Se fue; govinda-dvārāya — por medio de Govinda; duṅhe — a los dos; prasāda pāṭhāilā — envió prasādam.

eta bali' — to když řekl; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; uṭhiyā calilā — vstal a odešel; govinda-dvārāya — po Govindovi; duṅhe — oběma; prasāda pāṭhāilā — poslal prasādam.

Translation

Překlad

Dicho esto, Śrī Caitanya Mahāprabhu Se levantó y Se fue; por medio de Govinda les envió prasādam para comer.

Śrī Caitanya Mahāprabhu domluvil, a potom se zvedl a odešel. Po Govindovi jim poslal prasādam.