Skip to main content

Text 235

Text 235

Texto

Verš

tāṅra ājñāya āilā, ājñā-phala pāilā
śāstra kari’ kata-kāla ‘bhakti’ pracārilā
tāṅra ājñāya āilā, ājñā-phala pāilā
śāstra kari’ kata-kāla ‘bhakti’ pracārilā

Synonyms

Synonyma

tāṅra ājñāya — por Su orden; āilā — fue; ājñā-phala — el resultado de Su orden; pāilā — obtuvo; śāstra kari’ — redactar varias Escrituras; kata-kāla — durante mucho tiempo; bhakti pracārilā — predicó servicio devocional.

tāṅra ājñāya — na Jeho pokyn; āilā — přišel; ājñā-phala — výsledek Jeho pokynu; pāilā — dostal; śāstra kari' — když sestavil různá písma; kata-kāla — dlouho; bhakti pracārilā — kázal oddanou službu.

Translation

Překlad

Por orden de Nityānanda Prabhu, Jīva Gosvāmī fue a Vṛndāvana y obtuvo realmente el resultado de esa orden, pues escribió libros durante mucho tiempo y predicó el culto del bhakti desde allí.

Na pokyn Nityānandy Prabhua tedy odešel do Vrindávanu a opravdu se mu podařilo dosáhnout ovoce tohoto pokynu, protože dlouhou dobu sepisoval mnoho knih a kázal odtamtud učení o bhakti.