Skip to main content

Text 182

Text 182

Texto

Verš

āmā-saba adhame ye kariyācha aṅgīkāra
dīna-dayālu-guṇa tomāra tāhāte pracāra”
āmā-saba adhame ye kariyācha aṅgīkāra
dīna-dayālu-guṇa tomāra tāhāte pracāra”

Palabra por palabra

Synonyma

āmā-saba — todos nosotros; adhame — de lo más bajo; ye — eso; kariyācha — Tú has hecho; aṅgīkāra — aceptación; dīna-dayālu — misericordioso con las almas caídas; guṇa — atributo; tomāra — de Ti; tāhāte — en eso; pracāra — proclamar.

āmā-saba — my všichni; adhame — nanejvýš pokleslí; ye — to; kariyācha — učinil jsi; aṅgīkāra — přijetí; dīna-dayālu — milostivý k pokleslým duším; guṇa — vlastnost; tomāra — Tvoje; tāhāte — to; pracāra — vyhlášení.

Traducción

Překlad

«Mi Señor, todos nosotros somos de lo más bajo, pero Tú nos has aceptado debido a Tu cualidad de ser misericordioso con los caídos. Esto es bien sabido en todo el mundo.»

„Můj Pane, jsme všichni pokleslí, ale Ty jsi nás přijal, protože máš tu vlastnost, že jsi milostivý k pokleslým. To je známé po celém světě.“