Skip to main content

Texto 184

Text 184

Texto

Verš

caura-preta-rākṣasādira bhaya haya nāśa
udaya haile dharma-karma-ādi parakāśa
caura-preta-rākṣasādira bhaya haya nāśa
udaya haile dharma-karma-ādi parakāśa

Palabra por palabra

Synonyma

caura — los ladrones; preta — los fantasmas; rākṣasa — los demonios; ādira — a ellos y a otros; bhaya — el temor; haya — queda; nāśa — destruido; udaya haile — cuando el Sol ha salido y es realmente visible; dharma-karma — todas las actividades religiosas y los principios regulativos; ādi — todo; parakāśa — se manifiesta.

caura — zloději; preta — duchové; rākṣasa — démoni; ādira — z nich a jiných; bhaya — strach; haya — stává se; nāśa — zničený; udaya haile — když je slunce již vidět; dharma-karma — veškeré náboženské činnosti a usměrňující zásady; ādi — vše; parakāśa — se projeví.

Traducción

Překlad

«Con las primeras luces del alba desaparece el temor a los ladrones, fantasmas y demonios, y cuando el Sol se hace realmente visible, todo se manifiesta, y todo el mundo da inicio a sus actividades religiosas y a sus deberes regulativos.

„S prvními paprsky slunečního světla okamžitě zmizí strach ze zlodějů, duchů a démonů. Jakmile je slunce již vidět, vše se ukáže a každý začne vykonávat své náboženské činnosti a předepsané povinnosti.“