Skip to main content

Texto 127

Text 127

Texto

Verš

veśyā giyā samācāra khāṅnere kahila
āra dina sandhyā ha-ite ṭhākura-ṭhāñi āila
veśyā giyā samācāra khāṅnere kahila
āra dina sandhyā ha-ite ṭhākura-ṭhāñi āila

Palabra por palabra

Synonyma

veśyā — la prostituta; giyā — regresando; samācāra — información; khāṅnere kahila — habló a Rāmacandra Khān; āra dina — al día siguiente; sandhyā ha-ite — comenzando al anochecer; ṭhākura-ṭhāñi āila — fue y se quedó en la choza de Haridāsa Ṭhākura.

veśyā — prostitutka; giyā — poté, co se vrátila; samācāra — zprávu; khāṅnere kahila — řekla Rāmacandrovi Khānovi; āra dina — dalšího dne; sandhyā ha-ite — už od večera; ṭhākura-ṭhāñi āila — přišla a zůstala u Haridāse Ṭhākura.

Traducción

Překlad

La prostituta fue a ver a Rāmacandra Khān y le informó de lo ocurrido. Al día siguiente llegó más temprano, nada más caer la tarde, y se quedó con Haridāsa Ṭhākura.

Prostitutka se vrátila k Rāmacandrovi Khānovi a řekla mu, co se stalo. Dalšího dne přišla za Haridāsem Ṭhākurem již dříve, když večer začínal, a zůstala s ním.