Skip to main content

Text 85

Text 85

Texto

Verš

caitanya-maṅgale teṅho likhiyāche sthāne-sthāne
sei vacana śuna, sei parama-pramāṇe
caitanya-maṅgale teṅho likhiyāche sthāne-sthāne
sei vacana śuna, sei parama-pramāṇe

Palabra por palabra

Synonyma

caitanya-maṅgale — en el libro titulado Caitanya-maṅgala; teṅho — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; likhiyāche — ha escrito; sthāne-sthāne — en varios pasajes; sei vacana śuna — por favor, escucha esas afirmaciones; sei parama-pramāṇe — ésa es la prueba más importante.

caitanya-maṅgale — v knize s názvem Caitanya-maṅgala; teṅho — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; likhiyāche — napsal; sthāne-sthāne — na různých místech; sei vacana śuna — prosím vyslechněte tyto výroky; sei parama-pramāṇe — to je nejmocnější důkaz.

Traducción

Překlad

Ha narrado esos pasatiempos en muchos pasajes de su libro, el Caitanya-maṅgala [Caitanya-bhāgavata]. Ruego a mis lectores que presten oídos a ese libro, pues es el mejor testimonio.

Ve své knize zvané Caitanya-maṅgala (Caitanya-bhāgavata) se o těchto zábavách na mnoha místech zmínil. Žádám proto své čtenáře, aby si tuto knihu vyslechli, protože to je nejlepší důkaz.