Skip to main content

Text 54

Text 54

Texto

Verš

kāntā kṛṣṇe kare roṣa,  kṛṣṇa pāya santoṣa,
sukha pāya tāḍana-bhartsane
yathā-yogya kare māna,
  kṛṣṇa tāte sukha pāna,
chāḍe māna alpa-sādhane
kāntā kṛṣṇe kare roṣa,  kṛṣṇa pāya santoṣa,
sukha pāya tāḍana-bhartsane
yathā-yogya kare māna,
  kṛṣṇa tāte sukha pāna,
chāḍe māna alpa-sādhane

Palabra por palabra

Synonyma

kāntā — la amada; kṛṣṇe — al Señor Kṛṣṇa; kare roṣa — muestra enfado; kṛṣṇa pāya santoṣa — Kṛṣṇa Se siente muy feliz; sukha pāya — obtiene felicidad; tāḍana-bhartsane — con la reprimenda; yathā-yogya — como conviene; kare māna — muestra orgullo; kṛṣṇa — el Señor Kṛṣṇa; tāte — en esas actividades; sukha pāna — obtiene felicidad; chāḍe māna — abandona el orgullo; alpa-sādhane — con un pequeño esfuerzo.

kāntā — milovaná; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; kare roṣa — projevuje hněv; kṛṣṇa pāya santoṣa — Kṛṣṇu to nesmírně potěší; sukha pāya — má radost; tāḍana-bhartsane — z kárání; yathā-yogya — jak je vhodné; kare māna — projevuje pýchu; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tāte — z takových činností; sukha pāna — má radost; chāḍe māna — vzdá se pýchy; alpa-sādhane — bez velké námahy.

Traducción

Překlad

«Cuando una gopī amada muestra signos de enfado hacia Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Se siente muy satisfecho. En verdad, Se siente sumamente complacido cuando esa gopī Le riñe. Ella expresa su orgullo de un modo adecuado, y Kṛṣṇa disfruta de esa actitud. Entonces, con un pequeño esfuerzo, ella abandona su orgullo.

„Pokud se na Kṛṣṇu některá z Jeho milovaných gopī rozzlobí, Kṛṣṇa je velmi spokojený a vlastně má z toho, že Ho takto kárá, obrovskou radost. Gopī přiměřeně projeví svou pýchu a Kṛṣṇa si takového postoje užívá. Ona se pak bez velké námahy své pýchy vzdá.“