Skip to main content

Text 39

Text 39

Texto

Verš

yugāyitaṁ nimeṣeṇa
cakṣuṣā prāvṛṣāyitam
śūnyāyitaṁ jagat sarvaṁ
govinda-viraheṇa me
yugāyitaṁ nimeṣeṇa
cakṣuṣā prāvṛṣāyitam
śūnyāyitaṁ jagat sarvaṁ
govinda-viraheṇa me

Palabra por palabra

Synonyma

yugāyitam — que parece un gran milenio; nimeṣeṇa — por un momento; cakṣuṣā — de los ojos; prāvṛṣāyitam — lágrimas que caen como torrentes de lluvia; śūnyāyitam — que parece vacío; jagat — el mundo; sarvam — todo; govinda — del Señor Govinda; viraheṇa me — debido a Mi separación.

yugāyitam — jevící se jako dlouhý věk; nimeṣeṇa — okamžikem; cakṣuṣā — z očí; prāvṛṣāyitam — slzy tekoucí jako proudy deště; śūnyāyitam — zdající se být prázdný; jagat — svět; sarvam — celý; govinda — od Pána Govindy, Kṛṣṇy; viraheṇa me — kvůli Mému odloučení.

Traducción

Překlad

«“Mi Señor Govinda, debido a la separación de Ti, cada momento Me parece un gran milenio. Las lágrimas fluyen de Mis ojos como torrentes de lluvia, y veo el mundo entero vacío.”

„  ,Můj Pane Govindo, v odloučení od Tebe i okamžik pociťuji jako celý věk. Slzy Mi tečou z očí jako proudy deště a celý svět Mi připadá prázdný.̀  “