Skip to main content

Text 37

Text 37

Texto

Verš

“prema-dhana vinā vyartha daridra jīvana
‘dāsa’ kari’ vetana more deha prema-dhana”
“prema-dhana vinā vyartha daridra jīvana
‘dāsa’ kari’ vetana more deha prema-dhana”

Palabra por palabra

Synonyma

prema-dhana — la riqueza del amor extático; vinā — sin; vyartha — inútil; daridra jīvana — vida pobre; dāsa kari’ — considerando Tu sirviente eterno; vetana — el salario; more — a Mí; deha — da; prema-dhana — el tesoro del amor por Dios.

prema-dhana — bohatství extatické lásky; vinā — bez; vyartha — zbytečný; daridra jīvana — ubohý život; dāsa kari' — přijímající Mě jako svého věčného služebníka; vetana — plat; more — Mně; deha — dej; prema-dhana — poklad lásky k Bohu.

Traducción

Překlad

«Sin amor por Dios, Mi vida es inútil. Por eso oro pidiéndote que Me aceptes como sirviente y Me des el salario del amor extático por Dios.»

„Bez lásky k Bohu je Můj život k ničemu. Proto se modlím, abys Mě přijal jako svého služebníka a jako plat Mi dával extatickou lásku k Bohu.“