Skip to main content

Text 54

Text 54

Texto

Verš

maḍā-rūpa dhari’ rahe uttāna-nayana
kabhu goṅ-goṅ kare, kabhu rahe acetana
maḍā-rūpa dhari’ rahe uttāna-nayana
kabhu goṅ-goṅ kare, kabhu rahe acetana

Palabra por palabra

Synonyma

maḍā — de un cadáver; rūpa — la forma; dhari’ — aceptando; rahe — permanece; uttāna-nayana — con los ojos abiertos; kabhu — a veces; goṅ-goṅ — el sonido goṅ-goṅ; kare — hace; kabhu — a veces; rahe — permanece; acetana — inconsciente.

maḍā — mrtvoly; rūpa — podobu; dhari' — poté, co přijal; rahe — zůstává; uttāna-nayana — s otevřenýma očima; kabhu — někdy; goṅ-goṅ — zvuk goṅ-goṅ; kare — vydává; kabhu — někdy; rahe — zůstává; acetana — v bezvědomí.

Traducción

Překlad

«Ese fantasma ha tomado la forma de un cadáver, pero tiene los ojos abiertos. A veces emite los sonidos “goṅ-goṅ”, y a veces queda inconsciente.

„Ten duch přijal podobu mrtvoly, ale má stále otevřené oči. Chvílemi vydává zvuk ,goṅ-goṅ̀ a chvílemi je v bezvědomí.“