Skip to main content

Text 5

Text 5

Texto

Verš

udyāne udyāne bhramena kautuka dekhite
rāsa-līlāra gīta-śloka paḍite śunite
udyāne udyāne bhramena kautuka dekhite
rāsa-līlāra gīta-śloka paḍite śunite

Palabra por palabra

Synonyma

udyāne udyāne — de jardín en jardín; bhramena — camina; kautuka dekhite — viendo la diversión; rāsa-līlāra — de la danza rāsa; gīta-śloka — canciones y versos; paḍite śunite — recitando y escuchando.

udyāne udyāne — z jedné zahrady do druhé; bhramena — chodí; kautuka dekhite — vidící zábavu; rāsa-līlāra — tance rāsa; gīta-śloka — písně a verše; paḍite śunite — přednášející a poslouchající.

Traducción

Překlad

Iba de jardín en jardín, viendo los pasatiempos del Señor Kṛṣṇa y escuchando y recitando canciones y versos del rāsa-līlā.

Chodil z jedné zahrady do druhé, před očima měl zábavy Pána Kṛṣṇy a poslouchal i přednášel písně a verše týkající se rāsa-līly.