Skip to main content

Text 38

Text 38

Texto

Verš

veṇu-nāda amṛta-ghole,amṛta-samāna miṭhā bole,
amṛta-samāna bhūṣaṇa-śiñjita
tina amṛte hare kāṇa,
hare mana, hare prāṇa,
kemane nārī dharibeka cita?”
veṇu-nāda amṛta-ghole,amṛta-samāna miṭhā bole,
amṛta-samāna bhūṣaṇa-śiñjita
tina amṛte hare kāṇa,
hare mana, hare prāṇa,
kemane nārī dharibeka cita?”

Palabra por palabra

Synonyma

veṇu-nāda — el sonido de la flauta; amṛta-ghole — como nectáreo suero de mantequilla; amṛta-samāna — igual al néctar; miṭhā bole — dulces palabras; amṛta-samāna — como el néctar; bhūṣaṇa-śiñjita — el sonido de los ornamentos; tina — tres; amṛte — néctares; hare — atraen; kāṇa — el oído; hare — atraen; mana — la mente; hare — atraen; prāṇa — la vida; kemane — cómo; nārī — unas mujeres; dharibeka — van a mantener; cita — la paciencia o la conciencia.

veṇu-nāda — zvuk flétny; amṛta-ghole — jako nektarové podmáslí; amṛta-samāna — které se vyrovnají nektaru; miṭhā bole — sladké řeči; amṛta-samāna — jako nektar; bhūṣaṇa-śiñjita — cinkání ozdob; tina — tři; amṛte — nektary; hare — přitahují; kāṇa — ucho; hare — přitahují; mana — mysl; hare — přitahují; prāṇa — život; kemane — jak; nārī — ženy; dharibeka — zachovají si; cita — trpělivost či vědomí.

Traducción

Překlad

«“El nectáreo suero de mantequilla del sonido de Tu flauta, el néctar de Tus dulces palabras y el nectáreo sonido de Tus ornamentos se combinan para atraer nuestros oídos, nuestra mente y nuestra vida. De ese modo, nos estás matando.”»

„  ,Nektarové podmáslí tónů Tvé flétny, nektar Tvých sladkých slov a nektarový zvuk Tvých ozdob se mísí, aby upoutaly naše uši, mysli i životy, a tím nás zabíjíš.̀  “