Skip to main content

Text 84

Text 84

Texto

Verš

seha bale, — ‘ei dekha śrī-puruṣottama
netra bhariyā tumi karaha daraśana’
seha bale, — ‘ei dekha śrī-puruṣottama
netra bhariyā tumi karaha daraśana’

Palabra por palabra

Synonyma

seha bale — él también dijo; ei — éste; dekha — mira; śrī-puruṣa-uttama — el Señor Kṛṣṇa, la mejor de todas las Personalidades de Dios; netra bhariyā — hasta satisfacer plenamente Tus ojos; tumi — Tú; karaha daraśana — mira.

seha bale — dále řekl; ei — toto; dekha — jen se podívej; śrī-puruṣa-uttama — Pán Kṛṣṇa, nejlepší ze všech Osobností Božství; netra bhariyā — k plné spokojenosti svých očí; tumi — Ty; karaha daraśana — dívej se.

Traducción

Překlad

«¡Mira! —dijo el portero—. Aquí tienes a la mejor de las Personalidades de Dios. Desde aquí puedes ver al Señor hasta saciar plenamente Tus ojos.»

„Jen se podívej!“ řekl vrátný. „Zde je nejlepší ze všech Osobností Božství. Odtud se můžeš na Pána dívat k plné spokojenosti svých očí.“