Skip to main content

Text 126

Text 126

Texto

Verš

tabe more krodha kari’,lajjā bhaya, dharma, chāḍi’,
chāḍi’ dimu, kara āsi’ pāna
nahe pimu nirantara,
tomāya mora nāhika ḍara,
anye dekhoṅ tṛṇera samāna
tabe more krodha kari’,lajjā bhaya, dharma, chāḍi’,
chāḍi’ dimu, kara āsi’ pāna
nahe pimu nirantara,
tomāya mora nāhika ḍara,
anye dekhoṅ tṛṇera samāna

Palabra por palabra

Synonyma

tabe — a continuación; more — conmigo; krodha kari’ — enfadándose; lajjā — la vergüenza; bhaya — el temor; dharma — la religión; chāḍi’ — al abandonar; chāḍi’ — abandonar; dimu — daré; kara āsi’ pāna — ven a beber; nahe — no; pimu — beberé; nirantara — continuamente; tomāya — de Ti; mora — mío; nāhika — no hay; ḍara — temor; anye — a los demás; dekhoṅ — yo veo; tṛṇera samāna — iguales a la paja.

tabe — načež; more — na Mě; krodha kari' — rozzlobila se a; lajjā — studu; bhaya — strachu; dharma — zbožnosti; chāḍi' — až se vzdáš; chāḍi' — já se vzdám a; dimu — dám; kara āsi' pāna — přijď pít; nahe — ne; pimu — budu pít; nirantara — neustále; tomāya — z Tebe; mora — můj; nāhika — není; ḍara — strach; anye — ostatní; dekhoṅ — vidím; tṛṇera samāna — stejně jako stéblo trávy.

Traducción

Překlad

«Entonces, la flauta, muy enfadada, Me dijo: “Olvídate de la vergüenza, el miedo y la religión, y ven a beber los labios de Kṛṣṇa. Con esa condición, renunciaré a mi apego por ellos. Sin embargo, si no dejas aparte Tu vergüenza y Tus temores, yo beberé continuamente el néctar de los labios de Kṛṣṇa. Estoy un poco asustado porque Tú también tienes derecho a beber ese néctar; en cuanto a los demás, pienso que no son más que paja.”

„Tehdy Mi flétna rozzlobeně řekla: ,Odlož svůj stud, strach a zbožnost a pojď pít Kṛṣṇovy rty. Když to uděláš, já se jich vzdám. Pokud se však svého studu a strachu nevzdáš, budu pokračovat v pití nektaru Kṛṣṇových rtů bez ustání. Mám z Tebe trochu obavy, protože Ty máš také právo pít tento nektar, ale co se ostatních týče, ty považuji za pouhá stébla trávy.̀  “