Skip to main content

Text 13

Text 13

Texto

Verš

sei śloka paḍi’ āpane kare manastāpa
ślokera artha śunāya duṅhāre kariyā vilāpa
sei śloka paḍi’ āpane kare manastāpa
ślokera artha śunāya duṅhāre kariyā vilāpa

Synonyms

Synonyma

sei śloka — ese verso; paḍi’ — recitando; āpane — personalmente; kare — hace; manaḥ-tāpa — quemar la mente; ślokera — del verso; artha — el significado; śunāya — hace escuchar; duṅhāre — a ambos; kariyā vilāpa — lamentándose.

sei śloka — tento verš; paḍi' — když recitoval; āpane — osobně; kare — činí; manaḥ-tāpa — oheň v mysli; ślokera — verše; artha — význam; śunāya — vede k tomu, aby vyslechli; duṅhāre — oba; kariyā vilāpa — naříkající.

Translation

Překlad

Recitando ese verso, Śrī Caitanya Mahāprabhu expresó las emociones que Le abrasaban. Entonces, sumido en la lamentación, explicó el verso a Svarūpa Dāmodara y Rāmānanda Rāya.

Recitováním tohoto verše Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu vyjádřil své žhnoucí pocity. Potom s velkým nářkem vysvětlil Svarūpovi Dāmodarovi a Rāmānandovi Rāyovi jeho význam.