Skip to main content

Text 18

Text 18

Texto

Verš

nakhe ciri’ ciri’ tāhā ati sūkṣma kailā
prabhura bahirvāsa duite se saba bharilā
nakhe ciri’ ciri’ tāhā ati sūkṣma kailā
prabhura bahirvāsa duite se saba bharilā

Palabra por palabra

Synonyma

nakhe — con las uñas; ciri’ ciri’ — rasgando y rasgando; tāhā — ellas; ati — muy; sūkṣma — finas; kailā — hizo; prabhura — de Śrī Caitanya Mahāprabhu; bahirvāsa — prendas de vestir; duite — en dos; se saba — todas esas; bharilā — llenó.

nakhe — nehty; ciri' ciri' — trhající a trhající; tāhā — je; ati — velmi; sūkṣma — jemné; kailā — učinil; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bahirvāsa — svrchních oděvů; duite — do dvou; se saba — to vše; bharilā — naplnil.

Traducción

Překlad

Entonces, con las uñas, deshizo las hojas en fibras muy finas, y con ellas llenó dos prendas de vestir de Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Svými nehty listy roztrhal na jemná vlákna, jimiž naplnil dva kusy svrchních oděvů Śrī Caitanyi Mahāprabhua.