Skip to main content

Text 88

ТЕКСТ 88

Texto

Текст

prabhura nāme mātāre daṇḍavat kailā
prabhura vinati-stuti mātāre kahilā
прабхура нме мтре даават каил
прабхура винати-стути мтре кахил

Palabra por palabra

Пословный перевод

prabhura nāme — en nombre de Śrī Caitanya Mahāprabhu; mātāre — a Su madre; daṇḍavat kailā — ofreció reverencias; prabhura — de Śrī Caitanya Mahāprabhu; vinati-stuti — oraciones muy sumisas; mātāre — a Su madre; kahilā — él hizo saber.

прабхура нме — от имени Шри Чайтаньи Махапрабху; мтре — Его матери; даават каил — поклонился; прабхура — Шри Чайтаньи Махапрабху; винати-стути — смиренные молитвы; мтре — Его матери; кахил — передал.

Traducción

Перевод

Ofreció reverencias a Śacīmātā en nombre del Señor Caitanya Mahāprabhu y le comunicó todas las oraciones de sumisión que el Señor le ofrecía.

Он поклонился Шачимате от имени Господа Чайтаньи Махапрабху и рассказал ей, о чем ее смиренно молит Господь.