Skip to main content

Text 85

Text 85

Texto

Verš

prabhu nā khāile keha nā kare bhojana
prabhure se dine kāśī-miśrera nimantraṇa
prabhu nā khāile keha nā kare bhojana
prabhure se dine kāśī-miśrera nimantraṇa

Palabra por palabra

Synonyma

prabhu khāile — mientras el Señor no come; keha kare bhojana — nadie comería; prabhure — a Śrī Caitanya Mahāprabhu; se dine — ese día; kāśī-miśrera — de Kāśī Miśra; nimantraṇa — la invitación.

prabhu khāile — dokud Pán nezačal jíst; keha kare bhojana — nikdo nejedl; prabhure — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; se dine — toho dne; kāśī-miśrera — Kāśīho Miśry; nimantraṇa — pozvání.

Traducción

Překlad

Todos los devotos que estaban sentados no iban a comer prasādam mientras el Señor no lo hubiera comido. Ese día, sin embargo, el Señor había sido invitado por Kāśī Miśra.

Nikdo z oddaných nezačal jíst prasādam, dokud nezačal jíst Pán. Toho dne však Pána pozval Kāśī Miśra.