Skip to main content

Text 84

Text 84

Texto

Verš

svarūpa, jagadānanda, kāśīśvara, śaṅkara
cāri-jana pariveśana kare nirantara
svarūpa, jagadānanda, kāśīśvara, śaṅkara
cāri-jana pariveśana kare nirantara

Palabra por palabra

Synonyma

svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; kāśīśvara — Kāśīśvara; śaṅkara — Śaṅkara; cāri-jana — los cuatro hombres; pariveśana kare — reparten; nirantara — continuamente.

svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; kāśīśvara — Kāśīśvara; śaṅkara — Śaṅkara; cāri-jana — čtyři lidé; pariveśana kare — slouží; nirantara — neustále.

Traducción

Překlad

Los cuatro devotos —Svarūpa Dāmodara, Jagadānanda, Kāśīśvara y Śaṅkara—, sirvieron prasādam continuamente.

Ti čtyři – Svarūpa Dāmodara, Jagadānanda, Kāśīśvara a Śaṅkara – rozdávali prasādam bez zastavení.