Skip to main content

Text 51

Text 51

Texto

Verš

haridāsera guṇa kahite prabhu ha-ilā pañca-mukha
kahite kahite prabhura bāḍe mahā-sukha
haridāsera guṇa kahite prabhu ha-ilā pañca-mukha
kahite kahite prabhura bāḍe mahā-sukha

Palabra por palabra

Synonyma

haridāsera — de Haridāsa Ṭhākura; guṇa — las cualidades; kahite — al hablar; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ha-ilā — se volvió; pañca-mukha — como si tuviese cinco bocas; kahite kahite — mientras hablaba; prabhura — de Śrī Caitanya Mahāprabhu; bāḍe — aumentaba; mahā-sukha — la gran felicidad.

haridāsera — Haridāse Ṭhākura; guṇa — vlastnosti; kahite — když popisoval; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ha-ilā — stal se; pañca-mukha — jako kdyby měl pět úst; kahite kahite — když hovořil; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bāḍe — zvětšovalo se; mahā-sukha — velké štěstí.

Traducción

Překlad

Mientras hablaba de las cualidades trascendentales de Haridāsa Ṭhākura, Śrī Caitanya Mahāprabhu parecía tener cinco bocas. Cuando más hablaba, más aumentaba Su gran felicidad.

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu popisoval transcendentální vlastnosti Haridāse Ṭhākura, vypadalo to, jako by měl pět úst. Čím víc hovořil, tím víc narůstala Jeho blaženost.