Skip to main content

Text 86

Text 86

Texto

Verš

‘mora antara-vārtā rūpa jānila kemane?’
svarūpa kahe
— “jāni, kṛpā kariyācha āpane
‘mora antara-vārtā rūpa jānila kemane?’
svarūpa kahe
— “jāni, kṛpā kariyācha āpane

Synonyms

Synonyma

mora antara-vārtā — Mis intenciones internas; rūpa — Rūpa Gosvāmī; jānila — supo; kemane — cómo; svarūpa kahe — Svarūpa contestó; jāni — puedo entender; kṛpā kariyācha — Tú le has concedido Tu misericordia; āpane — personalmente.

mora antara-vārtā — Moje vnitřní myšlenky; rūpa — Rūpa Gosvāmī; jānila — znal; kemane — jak; svarūpa kahe — Svarūpa odpověděl; jāni — rozumím; kṛpā kariyācha — udělil jsi svou milost; āpane — osobně.

Translation

Překlad

«¿Cómo pudo Rūpa Gosvāmī haber entendido Mi corazón?», preguntó el Señor. Svarūpa Dāmodara contestó: "Puedo entender que Tú ya le has concedido Tu misericordia sin causa".

Pán se otázal: „Jak mohl Rūpa Gosvāmī rozumět Mému srdci?“

Purport

Význam

Svarūpa Dāmodara replied, “I can understand that You have already bestowed Your causeless mercy upon him.

Svarūpa Dāmodara odpověděl: „Je mi jasné, že už jsi mu udělil svou bezpříčinnou milost.“