Skip to main content

Text 76

Text 76

Texto

Verš

sabe ekā svarūpa gosāñi ślokera artha jāne
ślokānurūpa pada prabhuke karāna āsvādane
sabe ekā svarūpa gosāñi ślokera artha jāne
ślokānurūpa pada prabhuke karāna āsvādane

Palabra por palabra

Synonyma

sabe — solamente; ekā — uno; svarūpa gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; ślokera artha — el significado de ese verso; jāne — conoce; śloka-anurūpa pada — otros versos en armonía con aquel determinado verso; prabhuke — a Śrī Caitanya Mahāprabhu; karāna — hace; āsvādane — saborear.

sabe — pouze; ekā — jeden; svarūpa gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; ślokera artha — význam toho verše; jāne — zná; śloka-anurūpa pada — další verše následující tento jeden verš; prabhuke — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; karāna — umožňuje; āsvādane — vychutnat si.

Traducción

Překlad

Solamente Svarūpa Dāmodara Gosvāmī conocía el propósito con el que el Señor recitaba aquel verso. Él solía citar otros versos acordes con la actitud del Señor para permitirle saborear melosidades.

Pouze Svarūpa Dāmodara Gosvāmī věděl, proč Pán recituje tento verš. Podle Pánova rozpoložení proto recitoval další verše, aby Pánovi umožnil vychutnávat si různé nálady.